Jantien Smit, lector Meertaligheid en Onderwijs bij Hogeschool Utrecht, staat stil bij het onderwijs in de talig diverse wereld waarin we leven. Ze brengt daarbij vragen naar voren als: hoe kijken we naar meertaligheid en hoe praten we over meertaligen in het onderwijs? Jantien pleit voor gelijkere onderwijskansen door in te zetten op een taalgerichte aanpak in alle vakken, mét ruimte voor thuistalen die leerlingen meebrengen naar de klas.