Sessies

Leesplezier: Lezen bij de zaakvakken

Een boek is een prachtig middel om jezelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. Het lezen van boeken geeft bijvoorbeeld inzicht in hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen, hoe mensen zin en betekenis geven aan hun bestaan. Om die reden is het ook belangrijk om boeken te gebruiken bij de zaakvakken.

Hoe kun je boeken nu het beste gebruiken tijdens zaakvaklessen? Wat zijn mooie werkvormen, leuke lesideeën? Hoe beoordeel je nu of een historisch jeugdboek geschikt is om te gebruiken bij de geschiedenisles? Is het ook mogelijk om het lezen van boeken die passen bij de zaakvakken te koppelen aan de 21ste eeuwse vaardigheden en aan burgerschapsdoelen?

Sprekers

  • Karin Haar

Schrijfplezier: Po√ęzie in de klas

Van eigen ervaring naar poëzie

 

Bij Taalvorming staat de inhoud van een tekst altijd voorop, maar ook de vorm is belangrijk.

Van veel poëzie luisteren en lezen krijg je oor en oog voor poëtische kenmerken en daarmee ontwikkel je je gevoel voor taal. Door zelf poëtische teksten te schrijven waarbij de vorm er echt toe doet, leer je keuzes te maken in woordgebruik, woordvolgorde en de verdeling van de woorden over het papier. Hoe krijg ik wat ik wil zeggen, in weinig woorden, zo krachtig mogelijk op papier? Werken met eigen ervaringen geeft ook bij het schrijven van poëzie houvast. In deze workshop ervaar je de werkwijze van Taalvorming, schrijf je zelf een poëtische tekst en doe je ideeën op voor je eigen praktijk.

 

Evelien Burema werkt als docent taal op de Marnix Academie in Utrecht en heeft daarnaast tijd om scholen te begeleiden in het ontwerpen en geven van rijk taalonderwijs.

Sprekers

  • Evelien Burema

Spreekplezier: De rol van taal bij filosoferen met kinderen

In deze interactieve sessie staat de rol van taal centraal bij filosoferen met kleuters tot 8e groepers. Hoe filosofeer je naar aanleiding van een (voorgelezen) verhaal? Over een specifiek thema? Of over woorden en begrippen als ‘liefde’, ‘respect’ of zelfs ‘stoel’?

 

Het doel van filosoferen is niet het resultaat, maar het gezamenlijke onderzoek tijdens het gesprek. Door samen na te denken over uiteenlopende onderwerpen en verschillende denkrichtingen te horen bij begrippen als respect, vriendschap of liefde, leer je meervoudig te kijken en ontwikkel je het vermogen om je te verplaatsen in de ander. Zo ontdekken kinderen dat er verschillende werelden schuil gaan achter taal. Daar zijn wij het onderling niet altijd over eens, maar dat hoeft niet erg te zijn!

Sprekers

  • Marianne Scheeper