In deze interactieve sessie staat de rol van taal centraal bij filosoferen met kleuters tot 8e groepers. Hoe filosofeer je naar aanleiding van een (voorgelezen) verhaal? Over een specifiek thema? Of over woorden en begrippen als ‘liefde’, ‘respect’ of zelfs ‘stoel’?

 

Het doel van filosoferen is niet het resultaat, maar het gezamenlijke onderzoek tijdens het gesprek. Door samen na te denken over uiteenlopende onderwerpen en verschillende denkrichtingen te horen bij begrippen als respect, vriendschap of liefde, leer je meervoudig te kijken en ontwikkel je het vermogen om je te verplaatsen in de ander. Zo ontdekken kinderen dat er verschillende werelden schuil gaan achter taal. Daar zijn wij het onderling niet altijd over eens, maar dat hoeft niet erg te zijn!

Tijd en locatie

    • 81 van 100 plaatsen beschikbaar