Janneke de Waal-Bogers, MBA is bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. Ze geeft trainingen aan professionals in het onderwijs en in de zorg over diagnostiek, behandeling en begeleiding van taalstoornissen bij kinderen. In 2021 verscheen onder haar leiding het boek Taaldiagnostiek bij kinderen.

 

In iedere klas zitten één of twee kinderen met TOS. Kinderen met TOS volgen vaak logopedische therapie om hiaten in de taalontwikkeling weg te werken. Daarnaast is het belangrijk om de taal blijvend te stimuleren. Tijdens deze lezing wordt toegelicht hoe je dit in de klas op een praktische manier kan doen. Op deze manier sluit je niet alleen goed aan bij de behoefte van kinderen met TOS en andere taalzwakke leerlingen, maar kun je ook makkelijk differentiëren zodat alle leerlingen in de klas hier profijt van hebben.