Programma Stimuleren van schoolse taalvaardigheid bij rekenen

  • Opening
  • Stimuleren van schoolse taalvaardigheid bij rekenen
  • Pauze
  • In gesprek: wat zijn de implicaties voor de praktijk?