Moedertalen in beeld op school

In deze workshop staat Taal yn Byld centraal, een project voor de midden-en bovenbouw van het basisonderwijs. Taal in Byld draait om het waarderen van de eigen en andermans moedertaal en plezier beleven aan meertaligheid. Het doel van het project is om de verbinding tussen school, kinderen en ouders te versterken door leerlingen ouders te laten bevragen over mooie zinnen, spreuken, versregels in de moedertaal. Het gesprek hierover in de klas en het letterlijk in beeld brengen van deze mooie zinnen (samen met ouders) zorgt voor waardering voor elkaars talen en achtergronden. In deze workshop laten we – door ook zelf aan de slag te gaan - zien hoe het project werkt en wat het oplevert voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

Janke Singelsma is werkzaam op het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool. Binnen het lectoraat houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van onderwijsprojecten, zoals Taal yn Byld en Praat mar toaniel. Zij is vele jaren werkzaam geweest als groepsleerkracht en taalcoördinator in het basisonderwijs.

Tijd en locatie

    • 28 deelnemers