Interacties in de klas met anderstalige kleuters

Leerkrachten hebben steeds vaker te maken met anderstalige kinderen in hun klas. Naast het Nederlands spreken en leren zij nog een andere taal/talen. Doordat ze met een andere taal-, en vaak ook culturele, achtergrond op school komen, hebben zij mogelijk behoefte aan andere activiteiten en interacties met de leerkracht om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Tijdens deze bijdrage zal ik ingaan op de resultaten van mijn promotieonderzoek naar de gelegenheid tot leren van anderstalige kleuters en ga ik in op vragen als: krijgen anderstalige kinderen dezelfde kansen in de klas? En hoe beïnvloedt dat hun taal- en cognitieve ontwikkeling?

Annegien Langeloo Annegien Langeloo zit in de afrondende fase van haar promotieonderzoek bij GION onderwijs/onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de gelegenheid tot leren van anderstalige kinderen. Hierbij kijkt ze met name naar de leerkracht-kind interacties in de kleuterklas.

Sinds kort werkt ze als onderzoeker/adviseur op het Alfa-college in Groningen. Op deze MBO-school doet ze onderzoek naar (het voorkomen van) voortijdig schoolverlaten, onder andere bij de doelgroep nieuwkomers/anderstaligen.

Tijd en locatie

    • vol