Alle talen in de klas: omgaan met meertaligheid/ meertalige taalronde

Veel kinderen in Nederland groeien op met meer dan één taal; kinderen van migranten, van internationale werknemers, uit meertalige gezinnen of kinderen waar thuis een dialect of minderheidstaal wordt gesproken. Maar ook kinderen met Standaardnederlands als voertaal groeien op met steeds meer talen in hun omgeving en kunnen zich steeds vaker en beter uitdrukken in andere talen. 

  • Hoe ga je om met al die talen in een groep?
  • Hoe kan de hele klas profiteren van die veeltaligheid?
  • Hoe kunnen anderstalige kinderen hun moedertaal inzetten om beter te worden in het Nederlands? Hoe verandert taalachterstand in verrijkende talenkennis?

Wij gaan ervan uit dat kinderen het beste leren als ze betrokken zijn. Kinderen raken betrokken als ze gebruik mogen maken van hun deskundigheid. Daarom zetten we alle talen van kinderen actief in en gebruiken we hun eigen dagelijkse ervaringen als bron voor taalonderwijs. In een meertalige taalronde komt het werken aan socialisatie, subjectivering en kwalificatie (Biesta) samen. Dat is voor elke groep verrijkend.

In deze workshop delen Taalvorming, Studio Taalwetenschap en lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid NHL/Stenden hun ervaringen en expertise betreffende dit onderwerp en voeren we een meertalige taalronde met elkaar uit.

Liesbeth de Boer is werkzaam als opleidings- en taaldocent bij de opleiding leraar basisonderwijs van NHLStendenHogeschool. Tevens maakt ze deel uit van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid waarbij dialogisch leren en lesgeven centraal staat (https://interactieindeklas.com/). Vanuit het lectoraat is zij betrokken bij het traject 'Inspirerend Meertalig Onderwijs' https://www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl/ waarin de taalronde in meertalige context een van de verdiepingsmogelijkheden is.

Karijn Helsloot is senior adviseur taalbeleid en meertaligheid. Voor het onderwijs heeft zij SJOES en Taaltrotters gemaakt, programma's over taalvergelijking en meertaligheid voor het po en vo. Zij is mede-auteur van Ruimte voor nieuwe talenten, geschreven op verzoek van de PO-raad. Van 2016-2019 was zij projectmanager van de pilot Taal naar Keuze, aanvullend talenonderwijs binnen de Espritscholen. Sinds oktober 2019 is zij directeur van Stichting Taal naar Keuze. https://www.linkedin.com/in/karijnhelsloot/

Klarinske de Roos is werkzaam als trainer/adviseur bij de NHLStenden Hogeschool. Ze verzorgt de opleiding voor coördinator taal in het basisonderwijs en begeleidt en coördineert de netwerken voor taalcoördinatoren in Friesland. Tevens maakt ze deel uit van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid waarbij dialogisch leren en lesgeven centraal staat (https://interactieindeklas.com/). Vanuit het lectoraat is zij betrokken bij het traject 'Inspirerend Meertalig onderwijs' https://www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl/ waarin de taalronde in meertalige context een van de verdiepingsmogelijkheden is. 

Hieke van Til is werkzaam als trainer/schoolbegeleider bij Taalvorming. Zij ondersteunt scholen bij het implementeren van de taalronde in hun curriculum. In die hoedanigheid geeft zij onder andere voorbeeldlessen en werkt zodoende met veel verschillende schoolklassen waaronder meertalige groepen. De taalronde blijkt ook in die groepen van grote meerwaarde voor het taalonderwijs te kunnen zijn. (www.taalvorming.nl)