Hoe kunnen we het leesonderwijs aan leerlingen van 12-15 jaar in het voortgezet onderwijs (met name vmbo) verbeteren, bij het vak Nederlands maar ook in andere leergebieden?

Op donderdag 26 november van 14 tot 17 uur, organiseren de werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (Levende Talen) en SLO het interactieve webinar ‘Na PISA de lente’. Wetenschappers, docenten en lerarenopleiders gaan in op sleutelcomponenten van effectief leesonderwijs en succesvol lezen in andere vakken. Sprekers zijn onder andere: Prof. Anna Bosman, Prof. Paul van den Broek, Dr. Joyce Gubbels, Prof. Ted Sanders en Prof. Eliane Segers.

Het webinar is bovendien de opmaat voor een tweejarig project waarin we in een consortium van docenten Nederlands, docenten van andere vakken, lerarenopleiders en wetenschappers onderwijsmaterialen en leerplannen gaan ontwikkelen om het leesonderwijs te verbeteren.

Deelname is gratis.
Binnenkort volgt meer informatie over het programma en de inschrijving.
Houd de berichtgeving in de gaten en noteer 26 november alvast in je agenda!

Locatie

Online

Contactpersoon

Lammie Stoffers