Sprekers

Joanneke Prenger

Joanneke Prenger is leerplanontwikkelaar taal in het basisonderwijs bij SLO en coördineert samen met de stuurgroep het Landelijk Netwerk Taal.

SLO

Saskia Versloot

Saskia Versloot is lid van de stuurgroep van het Landelijk Netwerk Taal en werkt als onderwijsadviseur bij de IJsselgroep. Haar speerpunten liggen bij het ondersteunen van leerkrachten en docenten bij het realiseren van goed onderwijs binnen de realiteit van alledag. Het taalonderwijs aan nieuwkomers is een van haar expertisegebieden.