Tijdens dit uitwisseluurtje gaan we met elkaar in gesprek over het taalonderwijs aan nieuwkomers. Waar loop jij tegenaan op je school? Waar zoek je een antwoord op? Welke succeservaring wil je graag delen? We ontmoeten elkaar tijdens een Teams vergadering online. Daarom kunnen er maar 25 mensen zich aanmelden. Neem deel via deze link naar een Teamsomgeving: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFhMGE2ZTEtZWEyNi00MDkxLWIyY2UtNTQ2NWEyMmExN2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220bcc1f82-0481-474c-adff-2e03d3c97b9a%22%2c%22Oid%22%3a%227e7ed5cd-efe8-45f6-b214-74ad3f42a945%22%7d

Locatie

Online, via Teams

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • LNT: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa