Op 7 mei zullen de totale opbrengsten van de negen leergebieden online gepresenteerd worden op de website Curriculum.nu, ook die van het leergebied Nederlands. De contouren voor de nieuwe kerndoelen en eindtermen worden daarmee echt zichtbaar.

Vanaf 7 mei volgt nog een laatste lange consultatieperiode, waarin iedereen feedback kan geven op de dan aangevulde, aangescherpte en uitgewerkte bouwstenen.

Op de netwerkdag zullen leden van het ontwikkelteam de tussenproducten presenteren en is er uitgebreid de gelegenheid om er met elkaar als taalspecialsten over in gesprek te gaan. De feedback zal teruggekoppeld worden aan het ontwikkelteam!

Meer informatie op: https://curriculum.nu/