We gaan met elkaar in gesprek over de zeven nieuwe bouwstenen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen.

NL 1.2 Interactie draagt bij aan taal- en denk-ontwikkeling         

NL 2.1 Een leven lang taal en taalgebruik ontwikkelen   

NL 3.1 Meertaligheid: ontwikkeling van taal- en cultuur-bewustzijn         

NL 4.1 Experimen-teren met taal en vormen van taal    

NL 5.1 Doelgericht communiceren        

NL 6.1 Kritisch (digitale) informatie verwerken   

NL 7.1 Lees-motivatie en literaire competentie