Toezicht op voor- en vroegschoolse educatie

Op deze netwerkdag voor onderwijsadviseurs Jonge kind staat het toezicht op de voorschoolse educatie en primair onderwijs (groep 1 en 2) centraal. Naast meest recente ontwikkelingen in het speelveld van het Jonge kind (2 tot 7 jaar) gaan we met elkaar ook verkennen hoe we vanuit de inhoud een praktische vertaalslag kunnen maken naar het werkveld vanuit het onderzoekskader van Inspectie.

Op dit moment werkt men met de versie van 1 juni 2017. Deze vervangt de versie van 10 oktober 2016. Het bevat enige aanpassingen aan nieuwe wetgeving en enkele verduidelijkingen. Het onderzoekskkader 2017 wordt jaarlijks geactualiseerd. Hermine van Hemert zal die dag een presentatie houden rondom het 'nieuwe' onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij zal een toelichting geven op hoe het toezicht op voor- en vroegschoolse educatie en het primair onderwijs (groep 1 en 2) is ingericht.

Andere onderwerpen die deze begeleidersnetwerkdag aan de orde komen zijn:

  • de meest recente/actuele ontwikkelingen rondom het jonge kind (vanuit drie invalshoeken, te weten: beleid, praktijk en wetenschap);
  • 'halen en brengen' op belangrijke thema's;
  • aan de slag met het maken van een praktische vertaalslag van de inhoud

Locatie

Vergadercentrum Vredenburg

Vredenburg 19
3511 BB Utrecht
030 - 2310068

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • Netwerkdag Jonge Kind: € 50

    1 juni 2018

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa