21e-eeuwse vaardigheden zijn onderverdeeld in verschillende typen vaardigheden. In deze korte workshops maakt u steeds kort kennis met een van de vaardigheden.

Sessies

Computational thinking (VOL)

Programmeeronderwijs en computational thinking worden vaak op één hoop gegooid, toch zijn er vaak duidelijke verschillen. In de presentatie komen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod om een idee te geven hoe u als docent of schoolleider kunt beginnen. De concretisering en het  leerplankader van computational thinking krijgt u mee.

Sprekers

  • Allard Strijker

Creatief denken en handelen (VOL)

In deze workshop proeven we aan de vaardigheid creatief denken en de bijbehorende leerlijn. Bij creativiteit worden bestaande elementen op een nieuwe en onverwachte manier gecombineerd. Het creatieve proces is een afwisseling van divergent en convergent denken: enerzijds uiteenlopende mogelijkheden bedenken en anderzijds beredeneerd zoeken naar oplossingen. Kom inspiratie opdoen met een of meer creatieve technieken die je ook kunt toepassen in de klas.

Sprekers

  • Marjo Berendsen

Informatievaardigheden

Informatie is er in overvloed. Maar hoe vind je daar nu de juiste weg in? Welke stappen zijn nodig en hoe gebruik je daarbij het internet en de sociale media? Welke informatie is relevant en betrouwbaar? Hoe leren we om kritisch te zijn en selectief?
Deze 'speeddate' met informatievaardigheden kunt u zien als even proeven aan deze vaardigheid.
De concretisering en het  leerplankader van informatievaardigheden krijgt u mee.

Sprekers

  • Han Noordink

Kritisch denken (VOL)

Kritisch denken is het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde oordelen en beslissingen. In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over welke vragen u in uw lessen kunt stellen om leerlingen kritisch te leren denken. Ook bespreken we welke vaardigheden en denkstappen bij kritisch denken een belangrijke rol spelen. De concretisering en het leerplankader bij de vaardigheid kritisch denken worden uitgereikt.

Sprekers

  • Wim Spek

Mediawijsheid

We doen een rondje nieuws. Bent u bekend met het fenomeen 'circulair reporting'? De workshop is een 'speeddate' en u moet het zien als even proeven aan mediawijsheid.
De concretisering en het  leerplankader van mediawijsheid krijgt u mee.

Sprekers

  • Sigrid Loenen

QuickScan leraren

De QuickScan over 21e-eeuwse vaardigheden kunt u gebruiken om snel inzicht te krijgen in het gebruik van de verschillende 21e-eeuwse vaardigheden in een klas, in een leerjaar of voor een bepaald vak.
In de korte workshop oefenen we met een paar vragen en bespreken met elkaar de uitkomsten. 
De QuickScan is niet bedoeld als 'to-do-lijst' maar als reflectie-instrument om met collega's in gesprek te gaan.

Sprekers

  • Maaike Rodenboog

Zelfregulering (VOL)

Wat is zelfregulering en hoe zien we dat terug in de schoolpraktijk? In deze sessie gaan we daadwerkelijk aan de slag met een eenvoudige activiteit uit het bewegingsonderwijs en kijken we samen hierop terug. Welke kenmerken van zelfregulering zaten er in de activiteit? En hoe kunen we deze kenmerken vertalen naar andere leergebieden in de eigen schoolpraktijk?

Sprekers

  • Marco van Berkel