Wat is zelfregulering en hoe zien we dat terug in de schoolpraktijk? In deze sessie gaan we daadwerkelijk aan de slag met een eenvoudige activiteit uit het bewegingsonderwijs en kijken we samen hierop terug. Welke kenmerken van zelfregulering zaten er in de activiteit? En hoe kunen we deze kenmerken vertalen naar andere leergebieden in de eigen schoolpraktijk?

Tijd en locatie

    • vol