Presentatie van de resultaten van het peilingsonderzoek digitale geletterdheid einde basisonderwijs door de Inspectie van het Onderwijs.