Op vrijdag 3 november organiseert SLO de begeleidersnetwerkdag Jonge Kind voor adviseurs/begeleiders Jonge Kind. De netwerkdagen Jonge Kind zijn altijd bestemd voor iedereen die medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (pedagogisch medewerkers/pedagogen) en leraren van groep 1 en 2, onderbouwcoördinatoren/ intern begeleiders uit het basisonderwijs begeleiden.

Net zoals altijd willen we ook ruimte bieden voor uitwisseling van ervaringen ('halen & brengen') en discussie over andere thema's die op dit moment spelen in de voor- en vroegschoolse educatie (2- 7 jarigen). Op dit moment staat de inhoud van het programma van deze dag nog niet vast. Maar er zal onder andere aandacht zijn voor:

  • het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen;

  • de actualisatie van het curriculum; én

  • het masterplan basisvaardigheden van OCW waarin Het Jonge Kind een belangrijk thema is.

Ook zullen we stil staan bij recente beleidsontwikkelingen in de voor- en vroegschoolse educatie en (inter)nationale onderzoeksrapporten Jonge Kind. We zullen dit samen met jullie verkennen vanuit de vragen: Wat dit betekent voor jou en wat dit vraagt van jou, als onderwijsadviseur Jonge Kind?

Net zoals altijd belooft het weer een dag te worden vol kennis, inspiratie en ontmoetingen!

Vanaf half tien staat de koffie klaar en ben je van harte welkom!

Schrijf je in via de knop [Aanmelden]. Let op: Bij uw inschrijving moet je direct betalen! Pas na de betaling is jouw inschrijving compleet. Kort voor de netwerkdag ontvangt je van ons nog een bevestiging van uw aanmelding.

Hartelijke groet en tot vrijdag 3 november, namens de projectgroep Jonge Kind.

Gäby van der Linde, Martin Klein Tank, José Lodeweges & Lucy Besseler

Locatie

't Veerhuis te Nieuwegein

Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • Inschrijvingskosten: € 80

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa