Programma Educatieve uitgeversdag SLO

 • Inloop
 • Opening
 • Actualisatie Kerndoelen (Ne, RW, BU en DG) en Actualisatie Examenprogramma’s – waar staan we en wanneer komen educatieve uitgevers in beeld?
 • Basisvaardigheden – waar staan we, wat doet SLO nu al om scholen te ondersteunen en wanneer komen educatieve uitgevers in beeld?
 • Opendata.slo.nl : digitale ontsluiting van het curriculum
 • MEVW en SLO: wat betekenen de veranderingen voor het onderwijs en de educatieve uitgeverijen
 • Middagprogramma - doel en uitleg
 • Lunch
 • Workshops Ronde 1
 • Pauze
 • Workshops Ronde 2