Sprekers

Frank van Herwaarden

Frank van Herwaarden werkt als hogeschooldocent natuur & techniek aan de Marnix Academie en is mede-auteur van Praktische didactiek voor geïntegreerd zaakvakonderwijs (2022).

Jurriaan Klomp

Jurriaan Klomp is de ontwikkelaar van Lezen op Muziek, oftewel meelezen met een gesproken verhaal begeleidt door speciaal gecomponeerde muziek. Deze muziek helpt jonge lezers met de verbeelding, de beleving en het tekstbegrip. Leesmotivatie, leesbeleving, leesontwikkeling, voorlezen, leessfeer creëren, muziek & taal zijn zijn voornaamste thema's.

Hanneke Maurer

Hanneke is leerkracht van groep 4 op SBO De Brug en werkt daarnaast voor het expertisecentrum KPO (Kernteam Passend Onderwijs) van Vivente. Sinds vorig jaar is ze lid de werkgroep Focus op Begrip. Focus op begrip is een aanpak voor begrijpend lezen waarbij je geen methode gebruikt, maar werkt vanuit wereldoriëntatie-thema’s en rijke teksten: een intergratie van lezen, schrijven, praten en wereldoriëntatie.  

Suzanne van Norden

Suzanne van Norden is de auteur van meerdere boeken over taal- en schrijfonderwijs voor de basisschool, waaronder Praktische didactiek voor geïntegreerd zaakvakonderwijs (2022). Zij werkte als pabodocent op de Marnix Academie in Utrecht en nu als zelfstandige consulent/trainer in het basisonderwijs. Zij houdt een blog bij over schrijven op www.iedereenkanlerenschrijven.nl.

Anne-Christien Tammes

Anne-Christien Tammes is curriculumontwikkelaar/taalexpert primair onderwijs en lid van het kernteam Programma Basisvaardigheden bij SLO. Ook is ze betrokken bij het project Samenhang in het PO.