Op vrijdag 4 november organiseert SLO weer een begeleidersnetwerkdag Jonge Kind voor adviseurs/begeleiders Jonge Kind. Dus voor iedereen die medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (pedagogisch medewerkers/pedagogen) en leraren van groep 1 en 2, onderbouwcoördinatoren/ intern begeleiders uit het basisonderwijs begeleiden.

Het centrale thema van deze dag is ‘Schoolrijpheid & Jonge Kind’. In de ochtend zal Erica Kamphorst ons in haar promotieonderzoek, waarop zij maandag 7 november zal gaan promoveren. Aansluitend is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie over dit thema.

De inhoud van het middagprogramma ligt nog niet vast, maar er zal in ieder geval aandacht zijn voor het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen, de actualisatie van het curriculum en het masterplan basisvaardigheden van OCW waarin Het Jonge Kind een belangrijk thema is. Daarnaast besteden we ook aandacht aan andere recente/actuele ontwikkelingen rondom het jonge kind (2 tot 7 jarigen), vanuit drie invalshoeken, te weten: beleid, praktijk en wetenschap. Ook willen we enkele inhoudelijke onderwerpen aan de orde stellen en alle ruimte bieden voor uitwisseling van ervaringen ('halen & brengen') en discussie over diverse thema's die op dit moment spelen in de voor- en vroegschoolse educatie (2- 7 jarigen).

Vanaf half tien staat de koffie klaar en ben je van harte welkom!

Kosten voor deze dag zijn € 80,00 per persoon. De dag vindt plaats bij Het Veerhuis te Nieuwegein van 10:00 tot 16:00 uur (inloop vanaf 9:30 uur).

Schrijf u in via de knop [Aanmelden]. Let op: Bij uw inschrijving moet u direct betalen! Pas na de betaling is uw inschrijving compleet.Kort voor de netwerkdag ontvangt u van ons nog een bevestiging van uw aanmelding.

Hartelijke groet en tot vrijdag 4 november!

Gäby van der Linde, Martin Klein Tank, José Lodeweges & Lucy Besseler

Locatie

Het Veerhuis te Nieuwegein

Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • Inschrijvingskosten: € 80

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa