We zijn op zoek naar pilotscholen die met het concept-examenprogramma voor de praktijkroute Havo-Educatie aan de slag willen. Tijdens deze online informatiebijeenkomst ontvang je hierover meer informatie.