Afgelopen voorjaar is door zeven vo-scholen en twee hbo-instellingen de Praktijkroute havo-Educatie ontwikkeld.

Tijdens deze praktijkroute krijgen de havisten uit klas 4 en 5 de mogelijkheid om buiten het eigen leslokaal zelf op onderzoek uit te gaan. Ze kunnen nieuwe ervaringen opdoen door lessen te observeren of door in de huid te kruipen van bijvoorbeeld de groepsleerkracht, leraar of onderwijsassistent. Ook een gesprek voeren met een educatief uitgever of schoolleider past binnen de mogelijkheden.

De Praktijkroute havo-Educatie is uitgewerkt in een concept-examenprogramma voor de bovenbouw havo (120 SLU) dat bij definitieve invoering wordt afgesloten met een SE waarvan het cijfer zal meetellen in het combinatiecijfer.

We zijn nog op zoek naar pilotscholen die met dit concept-examenprogramma aan de slag willen. Tijdens deze online informatiebijeenkomst ontvang je hierover meer informatie.

Locatie

online via MS Teams

Contactpersoon

Evelien Veltman

Tarieven

  • gratis: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa