Wiskunde staat aan de vooravond van de actualisatie van de examenprogramma’s havo en vwo. Dit webevent besteedt aandacht aan hoe het schoolvak wiskunde kan inspelen op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die bijvoorbeeld te maken hebben met het toenemend gebruik van computers voor statistiek en modelmatige berekeningen. Daarnaast is er aandacht voor de rol van wiskunde als het gaat om kansengelijkheid in beroep en maatschappij en om wat de maatschappij van digitale geletterdheid vraagt. Ook bespreken we de bijdrage van het vak wiskunde aan motivatie van leerlingen, samenhang in het onderwijs en computational thinking. Tot slot is er aandacht voor het onderscheid tussen schoolexamens en centraal examens.

Nelleke den Braber, Annoesjka Cabo en Kees Hoogland verwoorden hun visie op een aantal van deze ontwikkelingen. Hun statements worden bediscussieerd door presentator Cor Ottens en zijn gesprekspartners. Aan tafel zitten leraren Izaak Havelaar, Lonneke Boels en Wim Caspers, ook vertegenwoordiger van de vakvereniging NVvW. Iris Hofstra, docent Nederlands, gaat in op hoe Nederlands en wiskunde elkaar kunnen versterken. Een leerling van het LAKS voorziet als tafeldame de onderwerpen van commentaar. Johan Brons en Hildegard Montsma die vanuit SLO betrokken zijn bij de actualisatie, reflecteren op de betekenis van deze uitdagingen voor het aanstaande traject.

Een vakvernieuwingscommissie met leraren, lerarenopleiders, curriculumexperts en procesregisseur Hildegard Montsma staat in de startblokken om de actualisatie van de examenprogramma’s wiskunde aan te pakken. Dit webevent laat zien wat er gaat gebeuren, hoe dat gaat gebeuren en vooral waarom deze actualisatie zo nodig is.

Wil je het webinar live volgen? Meld je dan aan via de button Aanmelden boven aan deze pagina.

Locatie

Online (via Teams)

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • gratis: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa