Sprekers

Suzanne Sjoers

SLO (& plusklasleerkracht rekenen)
Leerplanontwikkelaar rekenen/ wiskunde