Aan de slag met educatie en onderwijs aan jonge kinderen. Hoe doe je dat? In de voor- en vroegschoolse situatie moeten kinderen kunnen spelen, maar als professional wil je ze ook gericht uitdagen om te leren. Hoe zorg je voor een educatief aanbod waarbij er aandacht is voor talenten, opbrengsten en prestaties van alle kinderen? En hoe komen spelen en leren op een goede manier samen?

Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat je kennis hebt van de inhouden en doelen van het jonge kind, en dat je zicht hebt op de ontwikkeling van ieder kind ten aanzien van de doelen. Dit vraagt om een omslag in het denken en handelen van activiteitengericht werken met jonge kinderen naar doelbewust handelen van de professional.

Tijdens deze kennissessie gaan we in op de centrale vraag: hoe zorg je in de voor- en vroegschoolse educatie voor een beredeneerd aanbod? De inhouden en doelen Jonge Kind zijn hierbij het uitgangspunt. We bespreken dit op een interactieve manier en aan de hand van praktische voorbeelden. Verder bespreken we tips uit de praktijk over hoe je vanuit de inhouden en doelen kunt komen tot een beredeneerd aanbod. Er is volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en do's-and-don'ts met elkaar te bespreken.

Doelgroep: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, groep 1 & 2 (po en sbo)

Als vriend van de Nationale Onderwijsweek presenteert SLO dagelijks online kennissessies live vanuit onderwijsstad Amersfoort.

Locatie

Online (via Teams)

Contactpersoon

Mireille Kremer

Tarieven

  • Gratis: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa

Mede mogelijk gemaakt door