Sprekers

Annette van der Laan

SLO
Leerplanontwikkelaar passend onderwijs

Anne-Christien Tammes

SLO
Leerplanontwikkelaar Nederlands