Sprekers

Annette van der Laan

Annette van der Laan is werkzaam bij de SLO en als projectleider Passende Perspectieven betrokken bij de leerroutes taal/rekenen voor o.a. het praktijkonderwijs. Daarnaast is ze werkzaam voor het burgerschapsonderwijs in het primair onderwijs. En is ze als leerplanontwikkelaar werkzaam voor de sectoren speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Rob Lagendijk

Rob Lagendijk is een bevlogen sport- en rekendocent met 20 jaar ervaring in het mbo en po. Rob wil studenten en leerlingen enthousiasmeren voor het vak door actief en interactief aan de slag te gaan. Leerplezier en leereffect zijn daarbij voor hem cruciaal.

Rob is sinds 2010 werkzaam bij Uitgeverij Deviant als onderwijskundig ontwikkelaar en vakvoorlichter rekenen. In zijn huidige functie helpt hij docenten lesmateriaal voor rekenen zo goed mogelijk in te zetten. Daarbij is de methode geen doel op zich, maar een middel om goed en verantwoord rekenonderwijs te geven. En dat betekent dat je het soms als docent ook geheel op eigen wijze kunt aanpakken.

Uitgeverij Deviant

Rieke Wynia

Rieke Wynia is een echt onderwijsdier en was jarenlang werkzaam als AVO-docent in bijzondere onderwijstrajecten op het vmbo en mbo. Denk hierbij aan leerwerktrajecten, time-out-voorzieningen, sport- en theaterklassen. Geloof in het kunnen van haar leerlingen en het samen opdoen van succeservaringen zijn voor haar de belangrijkste drijfveren in het opleiden en coachen van leerlingen.

Rieke is sinds 2008 werkzaam voor Uitgeverij Deviant waarvan de laatste jaren als uitgeefdirecteur. Een van haar grote onderwijsdromen kwam uit toen ze bij Uitgeverij Deviant volwaardige lesmethodes voor het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs kon ontwikkelen. In die methodes probeert zij een brug te slaan tussen toegepast wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk.

Uitgeverij Deviant