Voor wie wordt deze bijeenkomst georganiseerd? Voor opleiders die betrokken zijn bij opleidingen voor het Jonge kind waaronder: Pabo (HBO); Ad PEM (HBO); Onderwijsassistent (MBO); Pedagogisch medewerker (MBO); maar ook alle Post-HBO opleidingen Jonge kind.

Centraal staat: Werken met inhoudskaarten Jonge Kind (pré fase & fase 1)
In de voor- en vroegschoolse educatie werken professionals volop met de inhoudskaarten Jonge Kind. Niet alleen voor taal of rekenen, maar ook voor kunstzinnige oriëntatie of digitale geletterdheid. Maar waar en hoe hebben de inhoudskaarten een plek in de opleidingen? We willen met elkaar in gesprek gaan over jullie ervaringen, welke kansen en uitdagingen je bent tegen gekomen in de opleiding als het gaat om het werken met de inhoudskaarten. Daarbij willen we ook heel specifiek in gaan op de inhoudskaart digitale geletterdheid – peuters.

We starten de bijeenkomst met het bespreken van recente/actuele ontwikkelingen rondom het jonge kind (2 tot 7 jarigen). Dit doen we (zoals altijd) vanuit drie invalshoeken, te weten: beleid, praktijk en wetenschap. Daarbij zullen we ook het Nationaal Programma Onderwijs bespreken.

Daarna gaan we met elkaar aan de slag met het centrale thema van deze bijeenkomst. Ondanks dat we online zijn, willen we ook ruimte maken voor uitwisseling van ervaringen en discussie over dit centrale thema.

Je zult zelf voor koffie/thee en een heerlijke versnapering moeten zorgen!

Tot vrijdag 11 juni 2021, op de tweede online begeleidersnetwerkdag van het Jonge Kind!

Met vriendelijke groet,

José Lodeweges
Lucy Besseler
Martin Klein Tank
Gäby van der Linde
 

Locatie

Online (via ZOOM)

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • gratis: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa