In lessen als geschiedenis, natuurkunde, economie en wiskunde verwachten we van leerlingen dat zij vakteksten lezen en begrijpen . De leraar kan zijn leerlingen daarbij ondersteunen door bijvoorbeeld hardop voor te doen hoe je tot tekstbegrip komt of door hen bepaalde leesstrategieën aan te bieden. Daarnaast verwachten we van leerlingen dat zij vakspecifieke kennis onder woorden brengen, zowel mondeling als schriftelijk). Ook daar kan de leraar ondersteunen door zelf het goede voorbeeld te geven en gerichte feedback te geven op onvolkomenheden in het vaktaalgebruik van zijn leerlingen.
Leraren die oog hebben voor de vaktaaleisen die aan leerlingen worden gesteld, zoeken voortdurend naar mogelijkheden om taalsteun te bieden. Taalsteun is te zien als vorm van scaffolding: steun die tijdelijk is en toekomstgericht. Uiteindelijk is het de bedoeling van taalsteun dat leerlingen ‘het zelf kunnen’. Dat zij zelf over de taalvaardigheid beschikken om vakteksten te begrijpen en te produceren. In de nieuwe editie van het Handboek Taalgericht Vakonderwijs (november 2020), krijgt taalsteun een prominentere positie, aansluitend bij het idee van scaffolding.

In de algemene inleiding Taalsteun in onderwijs en evaluatie gaan Maaike Hajer en Jantien Smit in op de ontwikkeling die het concept taalsteun door de jaren heen heeft doorgemaakt en bieden zij een perspectief op de toekomst.

In de presentaties/workshops bekijken we taalsteun vanuit de volgende perspectieven:

  • Ervaringen (good practice) met taalsteun vanuit scholen
  • Taalsteun realiseren in specifieke vakken
  • Taalsteun (leren) geven in de lerarenopleiding

Locatie

Online (via teams)

Contactpersoon

Irma Munters

Tarieven

  • Conferentie Taalsteun in het vakonderwijs: € 20

  • Intern tarief SLO (7974): € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa

Mede mogelijk gemaakt door