In het afgelopen jaar hebben profielorganisaties hun aanpak van auditeren en visiteren moeten aanpassen als gevolg van coronabeperkingen. Dat heeft geleid tot andere vormen van voorbereiding en tot experimenten met online visiteren. Welke ervaringen hebben profielorganisaties hiermee opgedaan en wat kunnen we hiervan 'meenemen' als de beperkingen weer wegvallen?

Op woensdagochtend 14 april 2021 organiseert het Profielenberaad¹ een themabijeenkomst voor profielscholen en -organisaties over auditeren, waarbij we dieper ingaan op het onderwerp. Annet van de Wetering zal het gesprek (in)leiden aan de hand van de benadering van 'Dialogic Organization Development'. Inzet daarvan is om ervaringen tijdens een disruptie (bijv. de coronapandemie) te verbinden met nieuwe, inspirerende doelen en zo stappen verder te komen in de kwaliteitsontwikkeling.

Tijdens de bijeenkomst is er veel ruimte voor interactie en uitwisseling van ervaringen.

De bijeenkomst vindt online plaats op woensdag 14 april 2021 van 10.00-12.00 uur. Gespreksleider is Pieter Hettema. Voor leden van het Profielenberaad is deelname gratis.

 

 

 

¹ De organisaties en scholen verenigd in het Profielenberaad richten zich ieder vanuit een eigen invalshoek op talentontwikkeling en excellentie in het onderwijs. Het Profielenberaad vertegenwoordigt de volgende profielorganisaties: Bèta Challenge, Geo Future School, Global Citizen Network, Havisten Competent, Jet-Net/Technet, LOOT, SOL, Stichting Het Zelfstandig Gymnasium, Technasium, TTO, UNESCO, Vereniging CultuurProfielScholen, Vereniging NLT en WON.

Locatie

Online

Tarieven

  • Gratis: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa