Sprekers

Annarein Dijkhuis

Annarein Dijkhuis is werkzaam als leerkracht en taalcoördinator op basisschool Dr. Algraschool in Leeuwarden. Ze vindt het belangrijk om meertaligheid een functionele structurele plek te geven in het onderwijs. Onder haar begeleiding is het project Taal yn Byld schoolbreed uitgevoerd.Ze merkte dat het letterlijk zichtbaar maken van de verschillende thuistalen op school grote impact had op zowel collega’s, kinderen als ouders. Ze heeft het project dan ook een vervolg gegeven met het online project TaalTroost.

Annegien Langeloo

Annegien Langeloo heeft afgelopen jaar haar promotieonderzoek bij GION onderwijs/onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Haar onderzoek richtte zich op de gelegenheid tot leren van anderstalige kinderen. Hierbij keek ze met name naar de leerkracht-kind interacties in de kleuterklas.

Inmiddels werkt ze als onderzoeker bij het Alfa-college en de Hanzehogeschool in Groningen. Hier doet ze onder andere onderzoek naar de toegankelijkheid (in-, door- en uitstroom) van MBO- en hoger onderwijs voor studenten in achterstandsposities.

Janke Singelsma

Janke Singelsma is werkzaam op het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool. Binnen het lectoraat houdt zij zich bezig met het ontwikkelen en begeleiden van onderwijsprojecten, zoals Taal yn Byld, TaalTroost en Praat mar toaniel. Zij is vele jaren werkzaam geweest als groepsleerkracht en taalcoördinator in het basisonderwijs.