Tijdens dit uitwisseluurtje gaan we met elkaar in gesprek over het schooladvies.

Dit schooljaar is voor leerlingen in groep 8 ook anders dan normaal. Voor leerlingen die komend jaar de overstap maken van po naar vo is kansrijk adviseren extra van belang. Hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen in groep 8 dit jaar een passend schooladvies krijgen? Tegen welke kwesties loop je aan? Het Landelijk Netwerk Taal organiseert een uitwisselingsuurtje om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Bij het gesprek sluiten aan:  

En natuurlijk de leden van onze stuurgroep Annie van der Beek, Esther van Huisstede, Joanneke Prenger,  Monica Koster, Rianne de Wit en Saskia Versloot. 

We ontmoeten elkaar tijdens een Teams vergadering online. Deelnemen kan via deze link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDgzMjcxMDAtZDExMS00ZTRhLTk3MzYtMGMzMzhhY2QyM2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220bcc1f82-0481-474c-adff-2e03d3c97b9a%22%2c%22Oid%22%3a%227e7ed5cd-efe8-45f6-b214-74ad3f42a945%22%7d

Locatie

Online (via Teams)

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • uitwisseluurtje LNT: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa