Tijdens dit uitwisseluurtje gaan we met elkaar in gesprek over het leesonderwijs. Waar loop jij tegenaan op je school? Waar zoek je een antwoord op? Welke succeservaring wil je graag delen? We ontmoeten elkaar tijdens een Teams vergadering online. Daarom kunnen er maar 25 mensen zich aanmelden.

Doe mee via deze link naar de Teamsomgeving: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU5OTEyMWItN2M1Ni00NmY2LThmNmUtZDU2NjMwOTgxNjY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220bcc1f82-0481-474c-adff-2e03d3c97b9a%22%2c%22Oid%22%3a%227e7ed5cd-efe8-45f6-b214-74ad3f42a945%22%7d

Locatie

Online, via Teams

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • online bijeenkomst LNT-lezen: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa