Bij T&T moet je als docent veel verschillende rollen vervullen. Dat is niet altijd even makkelijk. Deze brainstormsessie is niet gericht op halen maar op brengen. Ervaar je als docent T&T veranderingen in je manieren van lesgeven? Als dat zo is, hoe dan? Kunnen we die verschillende ervaringen in beeld brengen en als pilot een advies uitbrengen over welke competenties docenten T&T dienen te beschikken?

Tijd en locatie

    • zaal 2.07
      9 van 20 plaatsen beschikbaar