SLO biedt de komende maanden zes masterclasses aan voor onderwijsadviseurs Jonge Kind, die werkzaam zijn in de voor- en vroegschoolse educatie (2 tot 7 jarigen).
In iedere masterclass krijg je handvatten en materialen aangereikt ter ondersteuning van de onderwijspraktijk en kun je ervaringen uitwisselen met collega onderwijsadviseurs.

Op vrijdag 13 december 2019 vinden de eerste twee masterclasses plaats.

Masterclass 5 (9:30 - 12:30 uur) - Beredeneerd aanbod & thematisch werken
Een speelbaar thema zet je wereld open!
Ondersteunen van PM-ers en leerkrachten bij het samenstellen van een beredeneerd aanbod
Het samenstellen van een thematisch beredeneerd aanbod voor peuters en kleuters bevat tussendoelen uit leerlijnen, welke in passende activiteiten worden aangeboden.
Een goede themaplanning wil echter nog niet zeggen dat een thema leeft voor de kinderen. Daarvoor is thematiseren nodig: samen met jonge kinderen actief op zoek gaan naar een boeiende inhoud van het speelbare thema. Op die manier komt de wereld van buiten naar binnen. Een adviseur jonge kind ondersteunt de professionals dan ook bij het samenstellen van een doelmatige werkbare themaplanning, welke als leidraad wordt gebruikt tijdens de uitvoering van het thema. Daarin zijn doelen zichtbaar, de keuze van activiteiten, de wijze van differentiatie en hoe reflecties worden gebruikt. Bij het thematiseren, sluit de professional aan bij de leefwereld van het kind, waardoor er op betrokken wijze binnen een thema gespeeld en ontwikkeld wordt. Thematiseren betekent: een krachtige leeromgeving met activiteiten aanbieden, waardoor samen met kinderen een thema eerst wordt verkend en gaandeweg wordt uitgebreid en verdiept.

Wat komt aanbod:

 • Een aanpak voor het samenstellen van en doelmatige werkbare themaplanning
 • Boeiende speelbare thema’s
 • Thematiseren van een thema
 • Bekende thema’s uit methodieken verrijken

 

Masterclass 6 (13:30 - 16:30 uur) - 21e-eeuwse vaardigheden & digitale geletterdheid
De basis voor het werken aan digitale geletterdheid
Kinderen groeien op in een wereld waarin het beeldscherm steeds meer domineert. Ook op jonge leeftijd vraagt dit om digitale vaardigheden. Digitale geletterdheid is dan ook onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden, maar wat betekent dit voor de voor- en vroegschoolse educatie en wat betekent dit voor pm-ers en leerkrachten?
Tijdens deze masterclass stappen we in de (digitale) wereld van het jonge kind. We gaan in op het belang van mediaopvoeding vanaf de geboorte (thuis) tot de eerste jaren van het basisonderwijs en de rol van de professional bij het werken aan de verschillende aspecten van digitale geletterdheid. De centrale vraag daarbij is: Hoe kunnen we professionals op de werkvloer ondersteunen als het gaat om jonge kinderen en digitale media?

Als adviseur jonge kind kun je pm-ers/leerkrachten ondersteunen bij het nadenken over gezond mediagebruik met jonge kinderen, hun zoektocht naar balans en hun eigen rol daarbij.  De focus ligt dus vooral op de rol van de pm-ers/leerkrachten. Wat kan hij of zij concreet doen om een goede basis te creëren? Het gaat dus niet om lesjes in informatievaardigheden of computational thinking, maar om het groeiend besef dat analoge en digitale geletterdheid steeds meer hand in hand gaan en dat hiervoor in het werken met jonge kinderen een belangrijke basis wordt gelegd.

Wat komt aan bod:

 • Een duik in de huidige (digitale) wereld (met 21e eeuwse vaardigheden en meer specifiek digitale geletterdheid als vertrekpunt): in welke wereld groeien kinderen van nu op?
 • Digitale geletterdheid in relatie tot het jonge kind: wat betekent dat?
 • Verrijken van het aanbod met verschillende media (aan de hand van de vier inhoudslijnen digitale geletterdheid van SLO)
 • Verankering van het gebruik van digitale en analoge media in de werkwijze van professionals

Kosten:
Masterclass 5 € 80,00 p.p.
Masterclass 6 € 80,00 p.p.
Masterclass 5 en 6 gecombineerd € 120,00 p.p.
NB  Alle deelnemers aan de masterclasses krijgen aansluitend of voorafgaand een lunch aangeboden.

De dag vindt plaats in Vergadercentrum 't Veerhuis in Nieuwegein van 9:30 tot 16:00 uur (inloop vanaf 9:00 uur).

Schijf u in via de knop [Aanmelden]. Let op: Bij uw inschrijving moet u direct betalen! Pas na de betaling is uw inschrijving compleet.

Locatie

Vergadercentrum 't Veerhuis

Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein
030 - 6064448

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

 • MC5 Jonge Kind 13-12-19: € 80

 • MC6 Jonge Kind 13-12-19: € 80

 • MC5&MC6 Jonge Kind 13-12-19: € 120

Betaling mogelijk via:

 • iDEAL
 • MasterCard
 • Visa