Sprekers

Klaske Elving

Dertig jaar geleden studeerde ik Nederlands en inmiddels ben ik alweer jarenlang docent in het voortgezet onderwijs. Ik ben dus geschoold binnen het communicatieve paradigma dat doel- en publiekgericht schrijven propageert. De laatste jaren groeide bij mij het besef dat ik behoefte had aan meer kennis over schrijfdidactiek, want het geven van schrijflessen vind ik, ook na al die jaren, nog steeds bijzonder complexe materie die veel vragen oproept.

Vijf jaar geleden werd mij als docent Nederlands een promotiebeurs gegund om onderzoek te doen naar effectieve leeractiviteiten binnen het schrijfonderwijs. Met het verstrekken van dergelijke beurzen beoogt de overheid om wetenschappelijke inzichten beter hun weg te laten vinden naar het klaslokaal. Bij het voorbereiden van de beursaanvraag werd al snel duidelijk dat schrijfonderwijsonderzoek een voorbeeld bij uitstek is van wetenschapsbeoefening die heel waardevol kan zijn voor de lespraktijk. Met mijn effectstudie in havo 4 heb ik vervolgens geprobeerd om inzichten te verzamelen die ook goed toepasbaar zijn voor ons als docenten. Dat resulteerde in een proefschrift over effectieve leeractiviteiten tijdens de schrijfles in havo 4 dat ik een half jaar geleden met succes verdedigde.