Sessies

Bèta Challenge - Draagvlak creëren voor een innovatief onderwijsconcept in je eigen school

Je kunt prachtig onderwijs ontwikkelen, maar als docenten, leerlingen én ouders niet overtuigd zijn van het nut en de waarde, dan landt het niet. Deze workshop gaat over draagvlak creëren voor eigen-wijze curriculumontwikkeling in je school. Hoe kun je dat aanpakken en wat zijn kritische succesfactoren?

In deze sessie vertellen de workshopleiders eerst over het waarom van de eigen-wijze curriculum in hun school en vervolgens over de wijze waarop zij hier draagvlak voor hebben gecreëerd en dat nog steeds doen. Onder collega’s, leerlingen, ouders en externe netwerkpartners.

In het tweede deel worden deelnemers in een actieve werkvorm uitgenodigd om te onderzoeken wat men zelf kan doen (en laten) om draagvlak te creëren, vergroten en behouden.

Sprekers

 • Frauke van der Harst
 • Wally Keuter

Bèta Challenge - Lesopdrachten in samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo

In deze workshop worden succesvolle criteria voor lesopdrachten uit het bedrijfsleven gepresenteerd en worden de mogelijkheden tot samenwerking met het mbo besproken. Leerlingen van zowel het Insula College (vo) als het Da Vinci College (mbo) in Dordrecht delen hun ervaringen met de deelnemers.

Tot slot wordt een begin gemaakt met het ontwerp van een projectopdracht die is toegespitst op de lokale situatie van de deelnemer. 

Sprekers

 • Frank Kouwenhoven

Jet-Net & TechNet/Brainport - Hybride docenten

Dit is een interactieve workshop, waarbij aanwezigen ervaren wat de meerwaarde is van hybride docentschap (combinatie van docentschap met een baan binnen of buiten het onderwijs) in relatie tot het curriculum. Tijdens de workshop wordt de regionale pilot Hybride Tech Docenten geïntroduceerd. Vervolgens kun je kennismaken met een praktijkvoorbeeld.

Sprekers

 • Mieke Zijlstra

NLT/HavistenCompetent - NLT als voorbeeld van competentieonderwijs op de havo

CSG Prins Maurits is een school met aandacht voor havo-leerlingen. Zij kiezen net als andere HaCo-scholen voor een eigen aanpak om leerlingen voor te bereiden op een mooi diploma en een goede overgang naar het hbo. Het interdisciplinaire vak NLT draagt daaraan bij met modules gericht op studie en beroep in bèta en technologie.
De workshop wordt gestart met een quiz, waarna wordt ingegaan op de leerlijnen voor havo rond onder andere NLT. Ook wordt de manier van werken en beoordelen uitgewisseld met de deelnemers.

Sprekers

 • Jeroen van Nieuwaal

Pesant - Leidinggeven aan innovaties in onderwijs - dilemma's, belemmeringen, kwetsbaarheid en kansen voor leiders (VOL)

Een workshop over het belang van leiderschap in eigen-wijs curriculumontwerp, over waarom profielen niet altijd het vliegwiel zijn voor verdere innovatie en ontwikkeling in de school en over de dilemma's en moeilijkheden die schoolleiders ervaren in de rol die zij innemen.

Deze sessie is een uitnodiging aan schoolleiders voor een open gesprek over hun eigen leiderschap in innovaties vanuit het perspectief van verschillende profielen.

Sprekers

 • Evelien Ketelaar
 • Martien Korsten
 • Joanne Zijlstra

SOL - Nemesis: bewustwording noodzaak tot Sociaal Maatschappelijke Veranderingen bij leerlingen

Scholen voor Ondernemend leren dagen hun leerlingen uit om ondernemend en actief in het leven te staan. De scholen geven hun leerlingen meer eigenaarschap over hun eigen leertraject. Naast het aanleren van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een ondernemende houding.

Sprekers

 • Marlon Pot
 • Fred Verboon

TTO - TweeTalig Onderwijs en wetenschapsoriëntatie

In deze workshop is er aandacht voor het voorbereiden van leerlingen op het doen van onderzoek tijdens het profielwerkstuk. Op het Anna van Rijncollege kunnen leerlingen kiezen uit verschillende modules die passen binnen wetenschapsoriëntatie en dan niet bij natuurwetenschappen, maar juist bij de andere vakken.

Sprekers

 • Janneke Helleman

VCPS - Regie bij de leerling, ook op het vmbo?

Deelnemers aan deze workshop maken kennis met een nieuw examenonderdeel van onze vmbo-t leerlingen: een combinatie tussen de kunstvakken en het Profielwerkstuk. De leervraag van de leerling staat hierbij centraal. Kan je als docent de regie loslaten? En kan een workshopleider dat dan eigenlijk ook?

Sprekers

 • Michelle Schmitz