Alida Oppers gaat in gesprek met de zaal over eigen-wijze curriculumontwikkeling, de rol van overheid, scholen en docenten.

  • Alida Oppers

    Ministerie van OCW
    directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs