Toekomstgericht onderwijs: doelen, vormgeving en resultaten - door Monique Volman

Aan de hand van eigen onderzoek en dat van anderen gaat Hoogleraar Onderwijskunde Monique Volman (tevens lid van de Onderwijsraad) in op het thema van de dag: hoe geven scholen invulling aan innovatie, wat willen ze bereiken en (hoe) is dat zichtbaar in de resultaten?

IJkpunten voor kwaliteitsbepaling van het onderwijs - door Dorien Zevenbergen

In de 'Staat van het Onderwijs 2019’ kondigt de Inspectie van het onderwijs aan dat ze zich meer wil richten op ’ijkpunten’ die kunnen helpen om de kwaliteit(sontwikkeling) van het onderwijs beter in beeld te brengen. Dorien Zevenbergen gaat dieper in op de achtergrond van dit voorstel en bespreekt met de zaal hoe hieraan invulling gegeven kan worden.