Sprekers

Roeland Harms

Roeland Harms is leerplanontwikkelaar en vakspecialist Nederlands bij SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, en werkt daarnaast bij de Hogeschool Arnhem/Nijmegen als lerarenopleider aan de Master Leraar Nederlands. Hij heeft ervaring als schrijfdocent en coördinator taalbeleid bij verschillende hbo-opleidingen, en was werkzaam als docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Zijn expertises zijn literatuur- en schrijfonderwijs, en hij publiceerde verschillende onderzoeken op het gebied van oudere letterkunde en literatuurwetenschap. R.Harms@slo.nl

Joy de Jong

Joy de Jong werd in 2007 coördinator van het Academisch Schrijfcentrum Nijmegen en gaf daar cursussen en workshops aan docenten en scriptie- en promotiebegeleiders. De UU vroeg haar in 2016 om ook daar een schrijfcentrum op te zetten (www.uu.nl/skillslab). Haar Handboek Academisch Schrijven (2006) is vertaald in het Engels (Effective Strategies for Academic Writing) en toe aan een tweede druk. Sinds de aanvang is Joy actief in het Netwerk Academische Communicatieve Vaardigheden (NACV), sinds 2012 in het bestuur. j.c.dejong1@uu.nl

Cindy Kuiper

Cindy Kuiper werkt sinds 2007 als docent communicatie, taalbeleidsontwikkelaar en onderzoeker aan hogeschool Saxion te Deventer. Op dit moment geeft ze binnen twee academies samen met vakdocenten vorm aan taalgericht vakonderwijs en docenttrainingen daaromtrent. Daarnaast werkt ze een dag in de week als onderzoeker bij de Marnix Academie in Utrecht. Van 2013 tot 2018 deed ze aan de KU Leuven promotieonderzoek naar ontwerp, uitvoering en evaluatie van vakspecifieke genregerichte schrijfinstructie aan eerstejaars studenten aan een hogeschool.  c.a.j.kuiper@saxion.nl

An de Moor

An De Moor gaf eerst een tiental jaar lessen Nederlands en Engels in het voortgezet onderwijs in Vlaanderen en was bijna even lang freelance journaliste, tekstschrijver en evenementenorganisator. In 2008 keerde ze naar het onderwijs terug als onderzoeker onderwijsontwikkeling, docente bedrijfscommunicatie, raadgever communicatie en internationalisering in de Vlaamse hogeschool Odisee. Sinds een aantal jaar is ze Talenbeleidcoördinator van alle 25 professionele bacheloropleidingen van Odisee en van de masteropleidingen van de KU Leuven Technologiecampus Gent, campus Aalst en Brussel. an.demoor@odisee.be