Vanaf half tien staat de koffie klaar en ben je van harte welkom!

Het centrale thema van deze dag is: Het belang van educatie/onderwijs aan jonge kinderen.

Op dit moment wordt er volop gepubliceerd en onderzoek/verslag gedaan door diverse instanties die zich bezig houden met ‘Het belang van educatie/onderwijs aan jonge kinderen’.

Het toetsen, inzichten vanuit de inspectie, het belang van spel, het gebruik van instructiemodellen bij kleuters, een doorgaande lijn van peuters naar kleuters naar groep 3, curriculumsamenstelling/beredeneerd aanbod etc.

Er zijn veel opvattingen en aannames en in de afgelopen jaren hebben we in de netwerkbijeenkomsten verscheidene aspecten, vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Wij ondersteunen leerkrachten om in de veelheid van informatie passende keuzes te maken en deze ook uit te kunnen dragen. Dat leidt tot een centrale vraag naar de basis van ons werk: hoe kijken wij/ik naar educatie/onderwijs, welke beeld/beelden hebben wij,  hoe komen we tot een goede vraagarticulatie bij onze klanten en wat is nodig om deze vragen vanuit onze rol met voldoende kennis van zaken aan te reiken en te begeleiden. We nodigen jullie uit om een gemeenschappelijk kader neer te zetten.

Toelichting op het programma

We starten deze dag met het bespreken van recente/actuele ontwikkelingen rondom het jonge kind. Dit doen we (zoals altijd) vanuit drie invalshoeken, te weten: beleid, praktijk en wetenschap.
In de ochtend zal het Cito een presentatie verzorgen over 'Kleuter in beeld'. Het nieuwe observatie-instrument 'Kleuter in beeld' zal in het nieuwe schooljaar 2019-2020 beschikbaar zijn voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Tijdens deze presentatie is er alle ruimte om vragen te stellen over dit observatie-instrument. Tijdens de lunch, staat het 'onderling netwerken' op het programma. Na de lunch gaan Kobi Wanningen, Aafke Bouwman en Gäby van der Linde, middels een interactieve presentatie (met daarin ook mogelijke enkele werkvormen en activiteiten) Linde specifieker in op het centrale thema van deze dag: het belang van educatie/onderwijs aan jonge kinderen. Centraal staan de vragen: Hoe kijken wij/kijk ik naar educatie/onderwijs, welk(e) beeld/beelden hebben wij,  hoe komen we tot een goede vraagarticulatie bij onze klanten en wat is nodig om deze vragen vanuit onze rol met voldoende kennis van zaken aan te reiken en te begeleiden. Met als uiteindelijk doel te komen tot een gemeenschappelijk (gedragen) kader te komen voor het jonge kind.

Hartelijke groet en tot 7 juni!

Gäby van der Linde en Martin Klein Tank

Locatie

't Veerhuis

Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein
030-6064448

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • Begeleidersnetwerkdag Jonge Kind 7-6-19: € 50

    begeleidersnetwerkdag jonge kind

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa