Uit gesprekken met OCW en diverse opleiders Jonge kind, bleek dat er behoefte was aan o.a. professionalisering, informatie over landelijke ontwikkelingen en uitwisseling van ervaringen op het gebied van het jonge kind (2 tot 7 jarigen) in relatie tot opleiding(en).
Op vrijdag 7 december 2018 organiseert SLO voor de eerste keer een netwerkdag voor opleiders Jonge Kind. Dit zijn de opleiders die betrokken zijn bij de opleidingen Jonge kind o.a.: Pabo (HBO); Ad PEM (HBO); Onderwijsassistent (MBO); Pedagogisch medewerker (MBO); en ook alle Post-HBO opleidingen Jonge kind.

Tijdens deze netwerkdag/studiedag komen enkele inhoudelijke onderwerpen aan de orde en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie over diverse thema's die in de voor- en vroegschoolse educatie op dit moment spelen.
De inhoud van de dag ligt nog niet vast. We zullen een peiling bij belangstellenden houden. Er zijn al wel onderwerpen aangedragen zoals 'Inspectie en het jonge kind', 'De overgang van voor- naar vroegschools', 'Opbrengstgericht werken en jonge kinderen' en 'Observatie-, screenings- en toetsinstrumenten' voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar.

Bij voldoende belangstelling zal er een netwerk 'Opleiders Jonge kind' opgezet worden.
Voor/met dit netwerk wordt dan jaarlijks één studiedag georganiseerd. De inhoud van de dag wordt mede gebaseerd op de wensen van de deelnemers.
De doelen van het Netwerk 'Opleiders Jonge kind' kunnen als volgt omschreven worden: het uitwisselen van ervaringen;

  • het elkaar op de hoogte brengen van de op de eigen dienst ontwikkelde producten en elders gesignaleerde interessante producten;
  • vergroting van inhoudelijke expertise;
  • het initiëren van vernieuwingen;
  • het bespreken van de actualiteit in het Jonge-kind-onderwijsland.

Locatie

't Veerhuis

Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein
030 - 6064448

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • : € 50

    12 oktober 2018

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa