Afgelopen zomer hebben veel docenten CKV meegedaan aan het onderzoek naar het nieuwe examenprogramma CKV havo/vwo! Op dit moment wordt de respons geanalyseerd en vindt er, met het oog op vervolgonderzoek, nog schoolbezoeken plaats. Tijdens deze bijeenkomst willen we de opbrengsten en mogelijke follow-up van dit monitoronderzoek met u delen.

Tijdens deze bijeenkomst is er ook ruimte voor 'voorbeelden en good practices van CKV-onderzoek' en voor uitwisseling en feedback op de eigen ervaringen met (en praktische uitwerkingen van) dit nieuwe examenprogramma.

Programma:

 • Opbrengsten Monitor CKV in perspectief
  - Over aanleiding, doel, vragen, respons, aanbevelingen )
  - Focus op de domeinen: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden
   
 • CKV 'kunst actief meemaken': en wat gebeurt er daadwerkelijk tijdens CKV?
  Uitwisseling: perspectief respondenten Monitor CKV en perspectief deelnemers
   
 • Aan de slag met onderzoek binnen CKV
  Uitwisseling & uitvoering: perspectief respondenten Monitor CKV en perspectief deelnemers
  Welke onderzoeksvragen? Welke type onderzoek? Reflectie op leerervaring (door leerlingen)? Welke waardering (cijfer)?
   
 • Follow-up in perspectief
  Van publicatie rapport Monitor CKV en aanbevelingen tot mogelijke DOT's en PLG's ...?

Locatie

SLO Utrecht - zaal 0.3/0.4

Aïdadreef 4
3561 GE Utrecht

Contactpersoon

Lammie Stoffers

Tarieven

 • gratis: € 0

Betaling mogelijk via:

 • iDEAL
 • MasterCard
 • Visa