Op donderdag 15 november organiseren de regionale VO-HO netwerken voor de vierde keer een landelijke vo-ho conferentie (voorheen: steunpuntendag).
Met hun cursusaanbod en de DOT’s die ze faciliteren, dragen de vo-ho netwerken bij aan een leven lang leren. Tijdens deze conferentie nemen we dat voortdurend leren letterlijk.

De regionale VO-HO netwerken verbinden het voortgezet en vervolgonderwijs, maar ook met het primair onderwijs zijn mooie projecten ontwikkeld. Juist peuters geven blijk van veel interesse in de wereld om hen heen. Of het nu wetenschap heet of niet, ze zijn gewoon nieuwsgierig hoe iets kan, wat er gebeurt, hoe het werkt. Door hun gebrek aan kennis, kunnen ze heel onbevooroordeeld naar natuurverschijnselen kijken en dankzij hun onbevangen nieuwsgierigheid stellen ze vragen waar je als vooringenomen volwassene niet eens was opgekomen. Onze gezamenlijke uitdaging van goed onderwijs is om deze nieuwsgierigheid vast te houden en te benutten, wanneer leerlingen in het PO en VO zich (wetenschappelijke) kennis en vaardigheden eigen maken. Professionals die binnen de regionale VO-HO netwerken werken, kunnen allen onderschrijven dat samenwerking met VO en PO geen eenrichtingsverkeer is. Ze leren veel van ontmoetingen met kinderen, jongeren en docenten. Want wie is nu eigenlijk de professional? De peuter of de prof?

Binnen het thema van deze conferentie laten we mooie voorbeelden zien en interessante sprekers horen. De middag wordt geopend met een forumgesprek tussen de vertegenwoordigers van  de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de VO-raad over de rol van de regionale VO-HO netwerken. In twee werkgroeprondes kunt u daarna kiezen uit tien werkgroepen, die alle in het teken staan van een leven lang leren. De conferentie wordt afgesloten met een netwerkdiner waar u van harte voor bent uitgenodigd.

Er worden werkgroepen aangeboden over de volgende onderwerpen:

 • Ketensamenwerking in Twente
 • Leven lang lerarenopleiding
 • Peer to Peer Teaching: basisonderwijs
 • Peer To Peer Teaching: voortgezet onderwijs
 • Studievaardig naar het hbo
 • Technologie-onderwijs in Nederland en daarbuiten
 • Uitbreiding Alfa Gamma
 • Wetenschapsknooppunten

Dit zijn acht werkgroepen die aangeboden  worden in twee rondes, dus vier werkgroepen per ronde. Tijdens de ontvangst kan er een keuze gemaakt worden uit de werkgroepen.

Locatie

Koningsbergergebouw

Science Park, Budapestlaan 4a
3584 CD Utrecht

Contactpersoon

Evelien Veltman

Tarieven

 • gratis: € 0

Betaling mogelijk via:

 • iDEAL
 • MasterCard
 • Visa

Mede mogelijk gemaakt door