Als je pubers in Nederland vraagt wat ze als leerinhoud missen op school dan noemen ze vaak: "psychologie".  In vele landen en systemen in de westerse wereld bestaat het: psychologie is er een (keuze)vak in de midden- of in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. In Nederland bestaat die traditie niet.

Op een paar scholen in het land experimenteren docenten met psychologische inhouden in de vrije ruimte van hun schoolcurriculum. Ze ontwerpen modules psychologie voor de bovenbouw, al dan niet verbonden met andere schoolvakken. Ook bestaan er al modules psychologie voor leerlingen die in de onderbouw zgn. excellentietrajecten doen. En misschien zijn er ook mogelijkheden voor de bovenbouw van het primair onderwijs?

Op deze mini-conferentie willen we inventariseren wat er in het land zoal op het gebied van psychologie in het schoolcurriculum gebeurt. Ook willen we de behoeften en de mogelijkheden onderzoeken om hier een kwaliteitsslag in te slaan. Een beredeneerde leerlijn voor inhouden op dit brede gebied zou een impuls kunnen geven aan ontwikkelingen die nu al op scholen gaande zijn. Zo'n leerlijn zou ook dienstbaar kunnen zijn aan verwante ontwikkelingen in het schoolcurriculum, zoals bijvoorbeeld bij het mentoraat, bij levensbeschouwing en filosofie, bij wetenschapsoriëntatie, in het kader van de gezonde school, enzovoorts.

Voor wie?
Voor leraren, IB-ers, schoolmaatschappelijk werkers, schoolleiders, bestuurders die interesse hebben in psychologie als keuzevak op school. Voor vakpsychologen die graag meedenken over hun vak als leergebied voor leerlingen van 10 tot 18 jaar.

Locatie

SLO Utrecht

Aïdadreef 4
Utrecht

Contactpersoon

Lammie Stoffers

Tarieven

  • Deelname is gratis: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa