Beschrijving

Masterclass voor rekencoördinatoren: Sterke rekenaars (Suzanne Sjoers SLO)

Het gesprek voeren over goed rekenonderwijs op school is een onderdeel van de taak van de rekencoördinator. Dat gesprek moet dan ook gaan over rekenonderwijs aan de sterkere rekenaars die op elke school rondlopen. Dat aandacht voor deze specifieke doelgroep hard nodig is, blijkt uit de cijfers van het recente TIMSS-onderzoek: twintig jaar geleden haalde 12 procent van de groep 6-leerlingen bij rekenen het geavanceerde niveau. Nu is dat nog slechts 4 procent. Vergeleken met andere landen is dit laag. In De Staat van het Onderwijs 2015/2016 (Inspectie van het Onderwijs, 2017) spreekt de Inspectie van een ongewenste trend: “Daarmee gaan kansen verloren, te veel talent blijft onbenut.”

 

Sterke rekenaars: kenmerken en onderwijsbehoeften.

Bij sterke rekenaars wordt vaak direct gedacht aan leerlingen met hoge scores voor rekenen-wiskunde. Naast dit subtype 'goede rekenaars' (Sjoers, 2016) zijn er nog twee subtypen te onderscheiden: de 'snelle rekenaar' en de 'creatieve rekenaar' (Reed, 2004). Elk type sterke rekenaar heeft unieke onderwijsbehoeften en dit vraagt om verschillende onderwijsaanpassingen in de reken-wiskundeles. Als rekencoördinator speel je een belangrijke rol bij het implementeren en borgen van deze onderwijsaanpassingen.

 

Onderwerpen

In deze masterclass gaan we interactief aan de slag om antwoorden te vinden op de volgende vragen:

 • Welke manieren van signaleren zijn er mogelijk en welke passen bij de werkwijze van jouw school?
 • Welke onderwijsaanpassingen zijn er mogelijk tijdens de rekenles om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de drie typen sterke rekenaars?
 • Wat is er nodig aan kennis en vaardigheden bij de groepsleerkrachten van jouw school rondom sterke rekenaars?
 • Welke taak ligt er voor jou als rekencoördinator bij het binnenhalen van deze kennis en vaardigheden op school?
 • Welke gevolgen heeft dit voor het gebruik van de rekenmethode?
 • Welke aanvullende materialen zijn er nodig en al aanwezig bij jou op school?
 • Welke concrete acties ga jij als rekencoördinator het komende schooljaar uitvoeren om het rekenonderwijs aan sterke rekenaars bij jou op school een impuls te geven?

 

Bronnen

 • Inspectie van het Onderwijs (2017). De Staat van het Onderwijs 2015/2016. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
 • Reed, C.F. (2004). 'Mathematically Gifted in the Heterogeneously Grouped Mathematics Classroom: What is a teacher to do?' Journal of Secondary Gifted Education, 15(3), 89-95.
 • Sjoers, S. (2016). 'Sterke rekenaars – Hou ze bij de les'. Volgens Bartjens, 35(3), 22-25.

Locatie

SLO Utrecht

Aïdadreef 4
3561 GE Utrecht
Nederland

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

 • Masterclass voor rekencoördinatoren: Sterke rekenaars: € 50

Betaling mogelijk via:

 • iDEAL
 • MasterCard
 • Visa