In de vakgroep wordt een concept-document over redeneren en formuleren bij het betreffende vakcluster besproken
- wat is de waarde van dit document voor leerplan en didactiek van de vakken
- op welke punten kan de publicatie worden verbeterd
- wat is er meer nodig om taalsteun bij de vakken mogelijk te maken?

'Kies bij de inschrijving voor de vakgroep van uw expertise. Het aantal deelnemers per vakgroep is beperkt'.