Bart van de Leeuw & Theun Meestringa lichten het doel van de dag toe en geven een overzicht van de publicaties voor de verschillende vakclusters.