21e-eeuwse vaardigheden zijn onderverdeeld in verschillende typen vaardigheden. In deze korte workshops maakt u steeds kort kennis met een van de vaardigheden.

Sessies

Communiceren (VOL)

Communiceren is het creëren van gedeelde betekenis. Mensen kunnen niet niét communiceren. Dat is van alle tijden. Wat doet communiceren dan in het rijtje van 21e-eeuwse vaardigheden? Of anders geformuleerd: wat is er te zeggen over communiceren in de 21e eeuw? Hierover gaan we in gesprek in deze workshop. De concretisering en het leerplankader bij de vaardigheid communiceren worden uitgereikt.

Sprekers

  • Nynke Jansma

Computational thinking

Programmeeronderwijs en computational thinking worden vaak op één hoop gegooid, toch zijn er vaak duidelijke verschillen. In de presentatie komen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod om een idee te geven hoe u als docent of schoolleider kunt beginnen. De concretisering en het  leerplankader van computational thinking krijgt u mee.

Sprekers

  • Allard Strijker

ICT-basisvaardigheden

Even kort ervaren van en informatie over ICT-basisvaardigheid in een tiental minicases. Het is een 'speeddate' en u moet het zien als even proeven aan deze vaardigheid.
De concretisering en het  leerplankader van ICT-basisvaardigheden krijgt u mee.

Sprekers

  • Victor Schmidt

Probleemoplossend denken en handelen (VOL)

Hoe los je nou eigenlijk problemen op? Dat doen we regelmatig, en het ene probleem is het andere niet – maar hoe denkt en handelt u als u een probleem oplost? Deze 'speeddate' moet u zien als even proeven aan deze vaardigheid. De concretisering en het leerplankader van probleemoplossend denken en handelen krijgt u mee.

Sprekers

  • Marja van Graft

QuickScan teamleiders

De QuickScan over 21e-eeuwse vaardigheden kunt u gebruiken om snel inzicht te krijgen in het gebruik van de verschillende 21e-eeuwse vaardigheden in een klas, in een leerjaar of voor een bepaald vak. Daarnaast wordt u gevraagd naar hoe de 21e-eeuwse vaardigheden ingebed zijn in het curriculum van de school.
In de korte workshop oefenen we met een paar vragen en kijken we naar hoe een rapport voor een school eruit ziet. Met behulp van het rapport kunt u het gesprek in uw school over 21e-eeuwse vaardigheden in de school onderbouwen.

Sprekers

  • Maaike Rodenboog

Samenwerken

Even kort ervaren wat samenwerken nou eigenlijk is (maar dat wist u natuurlijk al?). Het is een 'speeddate' en u moet het zien als even proeven aan deze vaardigheid. De concretisering en het  leerplankader van samenwerken krijgt u mee.

Sprekers

  • Sigrid Loenen

Sociale en culturele vaardigheden (VOL)

Zoek de verschillen? Maak kennis met sociale en culturele vaardigheden.

In deze workshop maken we kennis met sociaal-culturele vaardigheden. En met elkaar. Tijdens een kort zoekspel ervaren we, dat we allemaal onbewust bepaalde ideeën hebben over andere mensen en dat dit effect heeft op wat we doen. Welke verrassingen levert dat op?
Na deze ervaring bespreken we de concept-leerlijn sociale en culturele vaardigheden en hoe je deze kunt gebruiken in de eigen werkpraktijk.  

Sprekers

  • Marjo Berendsen